W A2med prowadzimy terapię bielactwa nabytego za pomocą autorskiej metody. Jest ona oparta na najnowszych terapiach o opisanej wysokiej skuteczności i dodatkowo zmodyfikowana w sposób autorski w celu zwiększenia szans powodzenia leczenia. Metoda ta nie jest oparta w żaden sposób na stosowaniu kortykosteroidów czy naświetlań. Jest to terapia kilkumiesięczna i niestety dość kosztochłonna z uwagi na spektrum koniecznych badań dodatkowych i wykorzystanych leków. W jej skład wchodzą: leczenie miejscowe – zabiegowe i niezabiegowe, leczenie doustne i ewentualnie leczenie dożylne w niektórych przypadkach. Opisywane są przypadki utrzymywania się efektu repigmentacji nawet 9 miesięcy po zaprzestaniu terapii, w tym wspomagającej. Z uwagi na ograniczenia nakładane na pacjenta, wynikłe z rodzaju leczenia, najlepiej jest je przeprowadzać w sezonie jesienno-zimowym i ewentualnie wczesną wiosną.

W celu ustalenia konsultacji zapraszamy do działu „Umówienie wizyty”.