W przypadku niepłodności, możemy ją podzielić z grubsza na kobiecą, męską, mieszaną (gdy u dwojga partnerów są problemy mogące wpływać na płodność) oraz dotyczącą tej konkretnej pary (mówimy o niej, gdy wszystkie badania każdego z osobna są prawidłowe, natomiast para ma problem z poczęciem z uwagi na inne zaburzenia – jak np. specyficzne przeciwciała).

W przypadku niepłodności męskiej wyróżniamy przyczyny odwracalne (np. brak odpowiedniej stymulacji do produkcji zdrowego nasienia, czy czynniki pogarszające jego jakość jak np. żylaki powrózka nasiennego) i nieodwracalne (jak np. kastracja, utrata jąder).

W przypadku przyczyn odwracalnych należy przeprowadzić stosowną diagnostykę i po jej zakończeniu przejść do leczenia zaburzeń wpływających negatywnie na jakość nasienia. Każda terapia musi być dobrana pod konkretną osobę, dlatego jest ona w pełni spersonalizowana. Każdy pacjent reaguje inaczej na leczenie, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich, aby móc wyeliminować czynnik ludzki niepowodzenia terapii. Należy liczyć się z tym, że leczenie może być wielomiesięczne i niestety jak to w medycynie nie zawsze kończy się ono powodzeniem.

Przebieg leczenia:

1. Pierwsza wizyta z dokładnym zebraniem wywiadu i badaniem fizykalnym. Zlecenie badań dodatkowych jak np. wyjściowe badania nasienia, USG powrózka nasiennego, pakiet badań hormonalnych.

2. Druga wizyta z interpretacją wyników badań, omówienie możliwości terapeutycznych i w razie akceptacji rozpoczęcie leczenia. Na tym etapie niekiedy daje się pacjentowi czas do namysłu, na spokojnie w warunkach domowych, bez współistniejącego stresu związanego z wizytą w gabinecie i presją czasu.

3. Jeśli do tej pory nie zostało włączone leczenie, następuje podpisane stosownych zgód na leczenie i rozpoczęcie terapii.

4. Kolejne wizyty mają charakter kontrolny, niekiedy będzie zalecone wykonanie badań dodatkowych i modyfikacja leczenia w zależności od ich wyników. Na wizytach kontrolnych ocenia się stan pacjenta, tolerancję leczenia oraz jego skuteczność. Wystawiane są stosowne recepty na konieczne do leczenie preparaty. W przypadku braku odpowiedzi klinicznej na leczenie może zostać podjęta decyzja o zaniechaniu dalszych prób terapii..