W przypadkach nadużyć substancji o działaniu anaboliczno-androgennym nieuchronnie dochodzi do zablokowania osi podwzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej, gdyż środki te w mniejszym lub większym stopniu przypominają chemicznie testosteron i jego pochodne.

PCT (Post Cycle Therapy)

Aby przywrócić równowagę, czyli tzw. homeostazę, w działaniu hormonalnym wyżej wymienionej osi i tym samym przywrócić własną naturalną produkcję hormonalną oraz poprawić parametry ejakulatu, jako wyraz płodności,należy przeprowadzić terapię znaną szerzej jako PCT. Temat wielokrotnie poruszany na zachodzie, u nad traktowany po macoszemu lub w ogóle pomijany. W A2med oferujemy profesjonalne specjalnie opracowane schematy PCT, aby przywrócić Twojemu organizmowi prawidłowe funkcjonowanie.