Otóż na pierwszej wizycie zbierany jest dokładny wywiad i przeprowadzane jest dokładne badanie lekarskie, na podstawie których zlecane są badania dodatkowe (laboratoryjnie i obrazowe) oraz ewentualne konsultacje do wykonania. Po otrzymaniu ich wyników są one dokładnie analizowane i omawiane z pacjentem podczas drugiej wizyty i proponowana jest ostateczna, spersonalizowana terapia wraz z dalszymi zaleceniami. W związku z tym, że jest to proces czasochłonny i wymagający wnikliwej oceny potrzeb i oczekiwań danego pacjenta, pierwsze dwie wizyty trwają około 1 godzinę każda. Po ustaleniu wdrażanej terapii ustalany jest harmonogram dalszych wizyt kontrolnych mających na celu dokładne monitorowanie przebiegu terapii i stanu pacjenta, gdyż każdy człowiek jest inny i inaczej reaguje na zalecone leczenie, tym samym wymagana jest niekiedy korekta terapii, aby przebiegała ona w sposób bezpieczny i skuteczny. Wszelkie nowe kwestie są na bieżąco omawiane z pacjentem, żeby wyjaśnić jego ewentualne wątpliwości oraz aby odniósł on jak największe korzyści z proponowanej terapii. Jak już wspomniałem wcześniej zależy nam przede wszystkim na prewencji zachorowań, ich ewentualnym wczesnym wykrywaniu i leczeniu, aby nie dopuścić do pełnego rozwoju choroby i związanych z tym powikłań. Leczymy całego pacjenta, a nie wyłącznie ściśle wyselekcjonowaną jednostkę chorobową, tylko takie podejście jest w stanie zrealizować zamierzone efekty.