W dzisiejszych czasach problem łysienia wykracza już poza wymiar estetyczny i często jest problemem stricte medycznym. Może być ono objawem choroby, skutkiem stosowanych leków lub osobną jednostką chorobową. Wiele osób odczuwa ogromny ciężar psychiczny związany z łysieniem. Do jego następstw można z całą pewnością zaliczyć spadek samooceny, spadek atrakcyjności w społeczeństwie, co w ostateczności może prowadzić do zaburzeń depresyjnych.

Łysienie (łac. alopecia) samo w sobie jest procesem postępującym w czasie i polega na wzmożonym wypadaniu włosów oraz zanikaniu tworzenia włosa w mieszku włosowym.
Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Często jest ono związane z czynnikami dziedzicznymi.

Do najczęstszych rodzajów łysienia można zaliczyć:

-łysienie androgenowe
-łysienie poporodowe
-łysienie plackowate (agresywna postać łysienia z autoagresji układu odpornościowego)
-łysienie w przebiegu chemioterapii
-łysienie jako skutek uboczny stosowanych leków
-łysienie w przebiegu chorób endokrynologicznych, autoimmunologicznych
-łysienie spowodowane niedoborami pokarmowymi lub zaniedbaniami higienicznymi
-łysienie w przebiegu stresu
-łysienie neurotyczne, w przebiegu nieleczonej nerwicy lub natręctw (trichotillomania)
-łysienie pospolite
-łysienie w przebiegu zatruć metalami cięźkimi lub wywołane promieniowanie jonizującym

 

 

W chwili obecnej leczenie łysienia obejmuje szereg procedur różniących się inwazyjnością. Najmniej inwazyjnym jest stosowanie szerokiej gamy dermokosmetyków, często mało- lub nieskutecznych. Przyjmowanie leków doustnych obejmuje szereg możliwych skutków ubocznych farmakoterapii i nie w każdym przypadku może być zastosowane. W ostateczności pacjentowi pozostaje przeszczep włosów. Przed poddaniem się tej procedurze możliwe jest jednak leczenie miejscowe za pomocą autologicznego osocza bogatopłytkowego (PRP), czy specjalistycznych środków do mezoterapii igłowej lub mikroigłowej. Obie metody są uznane i stosowane we współczesnej medycynie.
W A2med stosujemy wysokiej jakości zestawy dedykowane do pozyskiwania osocza bogatopłytowego oraz odznaczające się wysoką skutecznością preparaty gotowe podawane drogą mezoterapii – są to DrCyj Hair Filler oraz Revitacare Haircare.

 

Prowadzimy również wysoce spersonalizowaną terapię łysienia plackowatego, opartą na łączeniu wielu uzupełniających się wzajemnie procedur. W skład tej terapii wchodzi mezoterapia igłowa i mikroigłowa oraz leczenie miejscowe m.in. inhibitorami kalcyneuryny oraz zabiegi z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego. Dodatkowo leczenie wspomagane jest podażą doustną i niekiedy dożylną odpowiednich suplementów i leków. W znaczącej grupie pacjentów udaje się z ten sposób uzyskać remisję choroby i czasem częściowe (rzadko całkowite) cofnięcie jej skutków.

Warto nadmienić, iż w każdym typie łysienia końcowy efekt zależy od czasu zastosowania terapii – im wcześniej się ją wprowadzi, tym większe szanse na zadowalający efekt leczniczy. Nie bez wpływu także jest czas trwania leczenia, dlatego zaleca się stosowanie zabiegów w seriach, co zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia. Często jest to leczenie złożone i długotrwałe, ale efekty warte są poświęcone czasu i środków.

Jak widać problem łysienia jest zagadnieniem złożonym i wykracza poza ramy medycyny estetycznej. Tym niemniej wielu pacjentom można pomóc poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia.

lek. Kamil Jaszczyszyn